dhunarilindjaere.press

Lajmet Media Politikë
Kërkoi të festonte 8 Marsin, dhunohet nga bashkëshorti
8 Marsi, Dita Ndërkombëtare e Gruas përkujton lëvizjet gati 1 shekullore për të drejtat e grave dhe përpjekjet e tyre për barazi dhe zhvillim. Por në fakt, në këtë ditë situata duket e zymtë në Shqipëri. Disa gra kanë vendosur të protestojnë për të drejtat e tyre dhe jo të festojnë. Vetëm sot, 10 gra kanë denoncuar në polici se ndaj tyre është ushtruar dhunë. Tre prej tyre, te dhunuara…
Lajmet Media Politikë
Kërkoi të festonte 8 Marsin, dhunohet nga bashkëshorti
8 Marsi, Dita Ndërkombëtare e Gruas përkujton lëvizjet gati 1 shekullore për të drejtat e grave dhe përpjekjet e tyre për barazi dhe zhvillim. Por në fakt, në këtë ditë situata duket e zymtë në Shqipëri. Disa gra kanë vendosur të protestojnë për të drejtat e tyre dhe jo të festojnë. Vetëm sot, 10 gra kanë denoncuar në polici se ndaj tyre është ushtruar dhunë. Tre prej tyre, te dhunuara…
Lajmet Media Politikë
Kërkoi të festonte 8 Marsin, dhunohet nga bashkëshorti
8 Marsi, Dita Ndërkombëtare e Gruas përkujton lëvizjet gati 1 shekullore për të drejtat e grave dhe përpjekjet e tyre për barazi dhe zhvillim. Por në fakt, në këtë ditë situata duket e zymtë në Shqipëri. Disa gra kanë vendosur të protestojnë për të drejtat e tyre dhe jo të festojnë. Vetëm sot, 10 gra kanë denoncuar në polici se ndaj tyre është ushtruar dhunë. Tre prej tyre, te dhunuara…
Lajmet Media Politikë
Kërkoi të festonte 8 Marsin, dhunohet nga bashkëshorti
8 Marsi, Dita Ndërkombëtare e Gruas përkujton lëvizjet gati 1 shekullore për të drejtat e grave dhe përpjekjet e tyre për barazi dhe zhvillim. Por në fakt, në këtë ditë situata duket e zymtë në Shqipëri. Disa gra kanë vendosur të protestojnë për të drejtat e tyre dhe jo të festojnë. Vetëm sot, 10 gra kanë denoncuar në polici se ndaj tyre është ushtruar dhunë. Tre prej tyre, te dhunuara…
Lajmet Media Politikë
Kërkoi të festonte 8 Marsin, dhunohet nga bashkëshorti
8 Marsi, Dita Ndërkombëtare e Gruas përkujton lëvizjet gati 1 shekullore për të drejtat e grave dhe përpjekjet e tyre për barazi dhe zhvillim. Por në fakt, në këtë ditë situata duket e zymtë në Shqipëri. Disa gra kanë vendosur të protestojnë për të drejtat e tyre dhe jo të festojnë. Vetëm sot, 10 gra kanë denoncuar në polici se ndaj tyre është ushtruar dhunë. Tre prej tyre, te dhunuara…
Lajmet Media Politikë
Kërkoi të festonte 8 Marsin, dhunohet nga bashkëshorti
8 Marsi, Dita Ndërkombëtare e Gruas përkujton lëvizjet gati 1 shekullore për të drejtat e grave dhe përpjekjet e tyre për barazi dhe zhvillim. Por në fakt, në këtë ditë situata duket e zymtë në Shqipëri. Disa gra kanë vendosur të protestojnë për të drejtat e tyre dhe jo të festojnë. Vetëm sot, 10 gra kanë denoncuar në polici se ndaj tyre është ushtruar dhunë. Tre prej tyre, te dhunuara…
Lajmet Media Politikë
Kërkoi të festonte 8 Marsin, dhunohet nga bashkëshorti
8 Marsi, Dita Ndërkombëtare e Gruas përkujton lëvizjet gati 1 shekullore për të drejtat e grave dhe përpjekjet e tyre për barazi dhe zhvillim. Por në fakt, në këtë ditë situata duket e zymtë në Shqipëri. Disa gra kanë vendosur të protestojnë për të drejtat e tyre dhe jo të festojnë. Vetëm sot, 10 gra kanë denoncuar në polici se ndaj tyre është ushtruar dhunë. Tre prej tyre, te dhunuara…
Lajmet Media Politikë
Kërkoi të festonte 8 Marsin, dhunohet nga bashkëshorti
8 Marsi, Dita Ndërkombëtare e Gruas përkujton lëvizjet gati 1 shekullore për të drejtat e grave dhe përpjekjet e tyre për barazi dhe zhvillim. Por në fakt, në këtë ditë situata duket e zymtë në Shqipëri. Disa gra kanë vendosur të protestojnë për të drejtat e tyre dhe jo të festojnë. Vetëm sot, 10 gra kanë denoncuar në polici se ndaj tyre është ushtruar dhunë. Tre prej tyre, te dhunuara…
Lajmet Media Politikë
Kërkoi të festonte 8 Marsin, dhunohet nga bashkëshorti
8 Marsi, Dita Ndërkombëtare e Gruas përkujton lëvizjet gati 1 shekullore për të drejtat e grave dhe përpjekjet e tyre për barazi dhe zhvillim. Por në fakt, në këtë ditë situata duket e zymtë në Shqipëri. Disa gra kanë vendosur të protestojnë për të drejtat e tyre dhe jo të festojnë. Vetëm sot, 10 gra kanë denoncuar në polici se ndaj tyre është ushtruar dhunë. Tre prej tyre, te dhunuara…
Lajmet Media Politikë
Kërkoi të festonte 8 Marsin, dhunohet nga bashkëshorti
8 Marsi, Dita Ndërkombëtare e Gruas përkujton lëvizjet gati 1 shekullore për të drejtat e grave dhe përpjekjet e tyre për barazi dhe zhvillim. Por në fakt, në këtë ditë situata duket e zymtë në Shqipëri. Disa gra kanë vendosur të protestojnë për të drejtat e tyre dhe jo të festojnë. Vetëm sot, 10 gra kanë denoncuar në polici se ndaj tyre është ushtruar dhunë. Tre prej tyre, te dhunuara…
Lajmet Media Politikë Sport
Dhuna, Duka krahasim të situatës në stadiume me atë të protestës
“Në fillim të kampionatit u mor vendimi që policia nuk duhet të jetë në stadiume, u kopjua nga Anglia dhe Norvegjia por nuk besoj se Norvegjia dhe Anglia kanë nevojë për aq shumë polici në Parlament ku ka edhe gardë edhe polici dhe niveli i futbollit niveli intelektual prezupozohet që të jetë më pak se i parlamentit duhet të ruajë rendin vetë pa polici”. Ishte kjo deklarata e Presidentit të…
Lajmet Media Politikë Sport
Dhuna, Duka krahasim të situatës në stadiume me atë të protestës
“Në fillim të kampionatit u mor vendimi që policia nuk duhet të jetë në stadiume, u kopjua nga Anglia dhe Norvegjia por nuk besoj se Norvegjia dhe Anglia kanë nevojë për aq shumë polici në Parlament ku ka edhe gardë edhe polici dhe niveli i futbollit niveli intelektual prezupozohet që të jetë më pak se i parlamentit duhet të ruajë rendin vetë pa polici”. Ishte kjo deklarata e Presidentit të…
Lajmet Media Politikë Sport
Dhuna, Duka krahasim të situatës në stadiume me atë të protestës
“Në fillim të kampionatit u mor vendimi që policia nuk duhet të jetë në stadiume, u kopjua nga Anglia dhe Norvegjia por nuk besoj se Norvegjia dhe Anglia kanë nevojë për aq shumë polici në Parlament ku ka edhe gardë edhe polici dhe niveli i futbollit niveli intelektual prezupozohet që të jetë më pak se i parlamentit duhet të ruajë rendin vetë pa polici”. Ishte kjo deklarata e Presidentit të…
Lajmet Media Politikë Sport
Dhuna, Duka krahasim të situatës në stadiume me atë të protestës
“Në fillim të kampionatit u mor vendimi që policia nuk duhet të jetë në stadiume, u kopjua nga Anglia dhe Norvegjia por nuk besoj se Norvegjia dhe Anglia kanë nevojë për aq shumë polici në Parlament ku ka edhe gardë edhe polici dhe niveli i futbollit niveli intelektual prezupozohet që të jetë më pak se i parlamentit duhet të ruajë rendin vetë pa polici”. Ishte kjo deklarata e Presidentit të…
Lajmet Media Politikë Sport
Dhuna, Duka krahasim të situatës në stadiume me atë të protestës
“Në fillim të kampionatit u mor vendimi që policia nuk duhet të jetë në stadiume, u kopjua nga Anglia dhe Norvegjia por nuk besoj se Norvegjia dhe Anglia kanë nevojë për aq shumë polici në Parlament ku ka edhe gardë edhe polici dhe niveli i futbollit niveli intelektual prezupozohet që të jetë më pak se i parlamentit duhet të ruajë rendin vetë pa polici”. Ishte kjo deklarata e Presidentit të…
Lajmet Media Politikë Sport
Dhuna, Duka krahasim të situatës në stadiume me atë të protestës
“Në fillim të kampionatit u mor vendimi që policia nuk duhet të jetë në stadiume, u kopjua nga Anglia dhe Norvegjia por nuk besoj se Norvegjia dhe Anglia kanë nevojë për aq shumë polici në Parlament ku ka edhe gardë edhe polici dhe niveli i futbollit niveli intelektual prezupozohet që të jetë më pak se i parlamentit duhet të ruajë rendin vetë pa polici”. Ishte kjo deklarata e Presidentit të…
Lajmet Media Politikë Sport
Dhuna, Duka krahasim të situatës në stadiume me atë të protestës
“Në fillim të kampionatit u mor vendimi që policia nuk duhet të jetë në stadiume, u kopjua nga Anglia dhe Norvegjia por nuk besoj se Norvegjia dhe Anglia kanë nevojë për aq shumë polici në Parlament ku ka edhe gardë edhe polici dhe niveli i futbollit niveli intelektual prezupozohet që të jetë më pak se i parlamentit duhet të ruajë rendin vetë pa polici”. Ishte kjo deklarata e Presidentit të…
Lajmet Media Politikë Sport
Dhuna, Duka krahasim të situatës në stadiume me atë të protestës
“Në fillim të kampionatit u mor vendimi që policia nuk duhet të jetë në stadiume, u kopjua nga Anglia dhe Norvegjia por nuk besoj se Norvegjia dhe Anglia kanë nevojë për aq shumë polici në Parlament ku ka edhe gardë edhe polici dhe niveli i futbollit niveli intelektual prezupozohet që të jetë më pak se i parlamentit duhet të ruajë rendin vetë pa polici”. Ishte kjo deklarata e Presidentit të…
Lajmet Media Politikë Sport
Dhuna, Duka krahasim të situatës në stadiume me atë të protestës
“Në fillim të kampionatit u mor vendimi që policia nuk duhet të jetë në stadiume, u kopjua nga Anglia dhe Norvegjia por nuk besoj se Norvegjia dhe Anglia kanë nevojë për aq shumë polici në Parlament ku ka edhe gardë edhe polici dhe niveli i futbollit niveli intelektual prezupozohet që të jetë më pak se i parlamentit duhet të ruajë rendin vetë pa polici”. Ishte kjo deklarata e Presidentit të…
Lajmet Media Politikë Sport
Dhuna, Duka krahasim të situatës në stadiume me atë të protestës
“Në fillim të kampionatit u mor vendimi që policia nuk duhet të jetë në stadiume, u kopjua nga Anglia dhe Norvegjia por nuk besoj se Norvegjia dhe Anglia kanë nevojë për aq shumë polici në Parlament ku ka edhe gardë edhe polici dhe niveli i futbollit niveli intelektual prezupozohet që të jetë më pak se i parlamentit duhet të ruajë rendin vetë pa polici”. Ishte kjo deklarata e Presidentit të…